چگونه می توان انتظار داشت که خداوند غیرممکن را انجام دهد

[1] (متی 17:20) عیسی مسیح گفت: "ای ، شما با ایمان کم ...!" عیسی گفت که "فقط با کمی ایمان" می توانید بگویید نیاز ، ناامیدی ، بیماری یا کفر کوه-مشکل فوق بشری

مراحل

مراحل
همانطور که عیسی مسیح ، مسیح ، گفت ، بنابراین ممکن است تغییر کرده ، دوباره متولد شوید ، و فرصتی فراهم شود که به شیوه بهتری انجام شود - به شکلی که کارهایی را که می خواهید انجام شود ، همانطور که مسئولیت رسیدگی به کارهای کوچک را دارید. بخش ایمان
  • ایمان کم به همان اندازه فایده ای ندارد که معمولاً فکر می کند.
مراحل
دعا کنید و خواسته های قلب خود را دریافت کنید . از طریق پسر انسان ، پسر خدا ، عیسی مسیح ایمان پیدا کنید.

"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:

"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
به یک مسیحی بودن افتخار کنید اما نه از ایمان شما؟ نه! این نیست
  • "خدا در برابر افتخار مقاومت می کند."
"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
دعا مؤثر (مسیحیت) . در نماز وقت بگذارید. سعی کنید اراده خداوند را به هر روشی که می توانید در زندگی خود انجام دهید - و به خصوص خواستن خواست خداوند در تمام وجود و انجام هر چه بیشتر ممکن است.
"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
عاشق مردم تا ایمان خود را برای امر صحیح در شخص مناسب (پسر انسان) ، مکان مناسب و در خواست خداوند تقویت کنید.
"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
برای چیزی که به آن اعتقاد دارید بایستید . اگر به چیزی اعتقاد دارید و به چیزی ایمان دارید - پس در آن مناطق تمرکز خواهید کرد.
"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
برای عمل الهام بخش خود باشید . تحقق آن را فقط در منطقه مانع است نه خود بودن (از آن عمل) لزوماً معنوی یا هر چیزی خدادادی است.
  • خدا به وضوح اجازه می دهد اما شر را انجام نمی دهد زیرا "خدا عشق است" ...
"کوه" های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
انرژی خدا را پیدا کنید . ایمان خود را به خدا حفظ کنید. اگر از اعتقاد خود به خود چشم پوشی کنید اشکالی ندارد.
  • هنگامی که می بینید کسی که مریض است برای آنها دعا می کند و می بینید که خدا با بهبود آنها غیرممکن است. {"smallUrl": "https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 9 \ / 93 \ / انتظار-خدا-به-انجام-غیر ممکن-مرحله-9-نسخه-2 .jpg \ /v4-460px-Expect-God-to-Do-the-Impossible-Step-9-Version-2.jpg "،" bigUrl ":" \ / images \ / thumb \ / 9 \ / 93 \ / انتظار-خدا-به-انجام-غیر ممکن-مرحله-9-نسخه-2.jpg \ /aid769143-v4-728px-Expect-God-to-Do-the-Impossible-Step-9-Version-2.jpg "،" smallWidth ": 460 ،" smallHeight ": 345 ،" bigWidth ":" 728 "،" bigHeight ":" 546 "،" مجوز ":" مجوز: Creative Commons <\ / a> \ n <\ / p> \ n <\ / p> <\ / div> "
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
ایمان خود را به مسیح دوباره بدست آورید ، اگر شما تردید. موج زدن در ایمان کوچک شما مشکل نیست. زیرا تردید "درباره خود" باعث تردید در خدا نمی شود.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
خدا را شکر کنید . به خدا شک نکنید. از ایمان دریغ نکنید که خدا خوب است ، اما این درباره ایمان کوچک شما نیست.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
پرستش خدا به عنوان یک مسیحی . دوست داشتن خدا. اگر از احترام به خدا چشم پوشی می کنید ، پس این ایمان خدائی نیست و نباید انتظار چیزی داشته باشید.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
ساختن روی سنگ (عیسی) . درست عمل کنید ، اما عمل به نیروی بدن (مردم) مهم نیست.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
از طریق دعا با خدا صحبت کنید . مزه کنید و ببینید که هدیه خدا است . ایده های خود را آزمایش کنید تا ببینید که آیا آنها واقعاً خوب هستند - و این فقط به خواست خدا خواهد بود. سلامتی ، نعمت ، ثروت و سلامتی شما در ایمان است ، اما چگونه می توانید آن را مدیریت کنید؟ "عشق به پول ریشه همه شر است."
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
مردم را قبول کنید که مسیحی هستید عاشق همسایه خود ، برادر در مسیح. "دشمن خود را دوست داشته باش." عیسی آن را گفت. نابود کردن دشمن شما لزوماً در ایمان یا ایمان نیست. آنچه که ایمان نیست ، برای سایر افراد مضر و مضر است ، به عنوان مثال: مانند یک مسیحی در هر شرایطی عمل کنید .
  • فرار از محکومیت جهنم مطابق کلام خدا در کتاب مقدس. تمرکز خود را بر باور کردن به کسی که می تواند این کار را انجام دهد - نه بر روی مسئله.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
به افراد پارانوئید کمک کنید با کوه شک و مشکل صحبت کنید. شما به صورت جداگانه برای جابجایی کوههای گوشتی (دوست یا دشمن) به دستگاه یا دینامیت نیازی ندارید.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
دعا مؤثر (مسیحیت) از پدر در بهشت ​​بپرس؛ شک نکنید ، و باور کنید.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
به عنوان یک سوپر قهرمان مسیحی عمل کنید با پرسیدن نام عیسی همانطور که عیسی گفت - پرسیدن به نام عیسی - به نام واسطه شما معنی دارد. او همیشه در سمت راست پدر است. عیسی گفت: "آنچه شما به نام من (عیسی مسیح) می خواهید و باور دارید ، هیچ چیز شک نمی کند که این اتفاق خواهد افتاد ، و شما آن را خواهید داشت."
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
از طریق عیسی به مکان بالاتر بروید با انتظار موانع ادامه حرکت از راه با استفاده از ایمان "کمی" خود را به خدا از طریق عیسی مسیح.
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
به درستی بپرسید: این برای دریافت لیست خواسته ها یا لذت های شما نیست. "شما سؤال می کنید ، و دریافت نمی کنید ، هنگامی که به اشتباه می پرسید ، که می توانید آن را بخاطر شهوت و اشتیاق خود مصرف کنید." [2]
&quot;کوه&quot; های معنوی را مانند موارد زیر حرکت دهید:
حرف او را بپذیرید: [3]
این ایمان را در مردم قرار ندهید تا کوه را حرکت دهند. ایمان به دوستان ، خانواده یا مقامات می توانند در بعضی از مواقع کار کنند اما نه با این نوع مانع کوهستانی ، این فراتر از حد معمول است.
عیسی گفت: "با این همه مردم خواهند دانست که شما شاگردان من هستید ، اگر یکدیگر را دوست دارید." [4]
با درخواست طمع و شهوات صرفاً خدا را وسوسه نکنید یا اذیت نکنید.
وقتی شروع به حرکت کرد ، از راه خارج شوید.
solperformance.com © 2020