چگونه عروسی بین ادیان را اداره کنیم

افتادن کاملاً طبیعی است عشق با یک زن یا مرد با دین متفاوت عشق هیچ کاست ، دین و میله ای را نمی شناسد. زبان عشق مردم را در ازدواج متحد می کند ، اما جوامع و سنت ها غالباً چنین ازدواج هایی را به یک تجربه دشوار تبدیل می کنند. هنگام برگزاری عروسی بین ادیان ، جنبه های بسیاری وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
عقاید و ایده های خود را با نامزد (ه) خود بحث کنید. این برداشت عمیق و واضح را داشته باشید که شما دو عقیده مذهبی مختلف دارید و اکنون ، همانطور که تصمیم می گیرید در کنار هم قرار بگیرید ، هر دو باید دین یکدیگر را بپذیرند و احترام بگذارند. شما باید نسبت به رابطه خود محکم و مثبت باشید. فقط در این صورت می توانید دیگران را برای بقای آن متقاعد کنید.
قبل از روز عروسی 2-3 کودک تازه کار داشته باشید و خانواده نزدیک را از دو طرف دعوت کنید. این کار به آنها زمان کافی می دهد تا با یکدیگر آشنا شوند و صریحاً در مورد مراسم عروسی و مراسم صحبت کنند.
احترام خود را نسبت به عقایدشان نشان دهید. شما می توانید این کار را با اختصاص دو افسر برای انجام مراسم انجام دهید. این مراسم در هر دو دین اجرا می شود و مطمئناً جوامع مربوطه را راضی می کند. این مرحله به نامزد شما (ه) و خانواده وی اطمینان می دهد که به دین و عقاید آنها احترام می گذارید.
از مسئولین عروسی و اعضای خانواده نزدیک خود برای شرکت در تمرین استفاده کنید تا از سردرگمی آخرین لحظه خودداری کنید. هر دو طرف می توانند عملکرد آیین ها را مشاهده کرده و هرگونه کاستی را بیان کنند و یا در مورد اختلاف نظر درباره هر روایتی بحث کنند.
از هر دو طرف با احترام و احترام مساوی دعوت کنید. پیش از این دعوت ها را با نامزد (ه) خود بحث کنید.
موسیقی و سرگرمی را در ذهن خود ترتیب دهید. موسیقی جوهره خلق و خوی و جشن در عروسی هاست. اگر بتوانید یک عملکرد تلفیقی را برای این رویداد آماده کنید ، واقعاً خانواده و مهمانان شما را متعجب می کند.
درمورد نذرات عروسی خود با نامزد (ه) خود کاملاً واضح صحبت کنید ، زیرا هر دو شما باید متقابلا درباره نذورات موافقت کنید.
آن را مخلوط کنید. دو نماینده داشته باشید تا هریک از ایمان خود را نمایندگی کنید.
با روحانیت غیر فرقه تماس بگیرید.
دوبرابر کن. دو مراسم جداگانه داشته باشید.
مدنی باشید. عروسی خود را توسط عدالت صلح انجام دهید.
از یکی از اعضای خانواده بخواهید که اداری کنند.
برای مشاوره بین ادیان قبل از ازدواج پیش بروید. دین و آداب و رسوم شما از کودکی با شما جوانه می زند. پذیرش باورهای جدید به راحتی آسان نخواهد بود. مشاوره ، سؤالهایی را به شما می دهد که در آینده نزدیک از ازدواج خود مانند جشنواره ها ، فرزندآوری ، مذهبی که فرزندانتان ، مسئولیت های اخلاقی و غیره به دنبال آن خواهید داشت ، نادیده گرفتن این موضوعات آنها را از زندگی شما بیرون نمی کشد بلکه با در نظر گرفتن آنها شاید شما را در مناسبات مناسب راهنمایی کند.
با تأکید بیشتر بر مذهب خود ، سعی در "رشوه" خانواده نامزد خود (e) نکنید! این مراسم عروسی مشترک شماست ، و بین ادیان است ، نه ایمان جزئی!
solperformance.com © 2020