چگونه ایمان مسیحی را افزایش دهیم

(جان 14:12) [1] چگونه می توان ایمان را رشد داد - به داشتن ایمان روز افزون در هدایت روح مسیح. تنها واسطه بین خدا و انسان ، مرد مسیح عیسی است. [2] او برای شما واسطه است. پس چگونه می توانید ایمان فزاینده ای داشته باشید؟ در اینجا چگونه است.
ایمان خود را تغذیه کنید: دریافت یک میزان ایمان از طریق خدا ، از طریق دریافت کلام خدا - با مطالعه کتاب مقدس. طبق رومیان 10:17 ، "پس ایمان با شنیدن و شنیدن کلام خدا حاصل می شود."
  • ایمان عمدتاً با دعا ، التماس یا روزه نمی آید یا دانیل و رومیان 10:17 فقط یک پیشنهاد است.
  • کتاب مقدس می گوید "همیشه دعا کنید"؛ بنابراین ، نگرش دعا ضروری است ، اما ایمان با شنیدن و سپس به کار بردن کلام خدا حاصل می شود.
  • شما باید به خواندن و مطالعه کلام خدا (کتاب مقدس) ادامه دهید تا ایمان شما رشد کند. دوم تسالونیکیان 1: 3 ، "ایمان شما بیش از حد رشد می کند." با زندگی در وعده های خدا در کتاب مقدس.
کتاب مقدس را بررسی کنید که در آن می گوید عیسی مسیح ایمان کامل و کامل خدا را بدون اندازه داشت. او کلام زنده خداوند است. [3] ایمان "میوه ای از روح القدس" نامیده می شود که عیسی قول فرستاد پس از رفتن به پدر. این ممکن است در روح فرد متولد شده حتی در مواقع دشوار مشاهده شود. نه فقط در بهترین روزهای شما: [4] .
دوباره متولد شود به عنوان یک مؤمن با توبه (چرخاندن) و ادامه دادن در مسیح ، به طوری که شما یک اندازه ایمان و روح خدا را در درون خود دریافت خواهید کرد. این بدان معنی است که اگر شما دوباره متولد شده باشید ، بخشی از آن را خواهید داشت همانطور که کلمه می گوید. بنابراین هیچ کس بهانه ای ندارد: . (رومیان 12: 3) [5]
  • بگذارید ایمان در شما بوجود بیاید ، و می تواند در حوزه چیزهای غیب و غریب که شما اعتقاد دارید - در خواست خداوند باشد ، پس می تواند برای شما اعمال شود و توسط شما عملی شود. شما نتایج را با ایمان مشاهده خواهید کرد. این فقط یک امید نیست؛ این راه خدا برای دسترسی به چیزهای خداست.
عاشق برادرت چگونه می توانید خدا را که ندیده اید دوست داشته باشید - اگر نمی توانید برادر خود را که دیده اید دوست داشته باشید. خدا خود را از طریق خلق خود ، عشق خود ، از طریق پسرش ، کلام او ، و با روح القدس ، روح مسیح ، برای شما آشکار می کند.
  • غلاطیان 5: 6 می گوید که ایمان با عشق کار می کند.
ایمان داشتن برای جابجایی مشکلات چون کوهها به سادگی اعتماد به خدا برای حفظ کلام خود هستند. باور کنید که خدا نمی تواند دروغ بگوید. شما نمی توانید به خدا اعتماد کنید بدون اینکه از طریق یار بودن حضور خدا را بدانید. این کمک هزینه تحصیلی ، زمان با کیفیتی است که به تنهایی در تحصیل ، ستایش و دعا با خدا صرف می شود ، او و زندگی و روش و حقیقت را می شناسیم (که در کتاب مقدس آورده شده است).
  • ابراهیم در رومیان 4: 19-21 با 1) عدم تمرکز بر شرایط او ، 2) اعتماد به اینکه خدا می تواند آنچه را که وعده داده شده است انجام دهد و 3) با ستایش خدا می تواند ایمان بسیار جدی داشته باشد.
یاران با او و با پیشرفت این کار ، شما با کسانی که به خدا اعتماد دارند موافقت خواهید کرد.
ایمان خود را پرورش دهید با دادن فرصتی برای او که خود را برای شما آشکار کند. شما او را به عنوان او در زندگی شما می شناسید. مشارکت با خدای نامرئی روح شما را با معیاری از نوع ایمان به شما متولد می کند که می تواند چیزهایی را در واقعیت بدنی قابل مشاهده و بدنی شما تغییر دهد.
به ایمان خود عمل کنید . ایمان با اعمال بیان می شود نه فقط افکار و کلمات ، همانطور که شما معتقد هستید پس می توانید از طریق آن نتیجه بگیرید ، و سپس به دنبال نتیجه هایی خواهید بود مانند آنچه انتظار دارید نتایج واقعی داشته باشید ، همانطور که انتظار دارید از خدا استقبال کنید. خدا به جوشوا گفت که ما باید به کتاب مقدس وفادار باشیم: [7] .
  • توجه داشته باشید در مارك 9:23 كه عیسی گفت كه همه چیز برای كسى كه ایمان داشته باشد ممكن است. "ایمان آوردن" فعل است و به عمل نیاز دارد. اگر هیچ عملی لازم نبود ، عیسی می گفت ، "همه چیز برای او که ایمان دارد امکان پذیر است." ایمان یک اسم است. ایمان هدیه ای است از طرف خدا.
به کلام خدا فکر کنید . سپس این مراقبه در مورد کلمه نشان می دهد که چگونه می توان بر اساس کلمه عمل کرد. اعتراف ، شهادت در مورد کلام و چیزهای خدا بخشی از آن دعا و مراقبه است. وقتی می خوانید ، کلمه را هضم و صحبت می کنید ، شما هستید مراقبه روی کلمه
ایمان خود را بسازید با گفتن یک چیز و فکر کردن به همان چیزها و عمل صادقانه بودن آن ، نه فقط با تظاهر کردن. کلام خدا قبلاً اتفاق می افتد اما برای شما مهم نیست ، مگر اینکه واقعاً آن را باور کنید. آنچه شما بر آن مدیتیشن می کنید شامل (شکل می گیرد) است و آنچه را که به آن اعتقاد دارید تشکیل می دهد:
خود را از طریق ایمان اصلاح کنید که با دعا به زبان روح نیز توسعه می یابد (یهود 20). * دعا به زبانهای دیگر نوعی تمرین معنوی مطابق عهد جدید است.
هر روز وقت بگذارید ، در زبان کلام و به زبان مادری خود به دعا و مراقبه بپردازید و می توانید به جای منفعل بودن ، روح خود را فعال نگه دارید. کتاب مقدس می گوید: (یهود 1:20) [8]
بگذارید خداوند مراقبه و تمجیدهای شما را ساکن کند و در وجود شما رشد کند. مدیتیشن در مورد کلام و توافق با هم باعث می شود که شما بتوانید به اندازه کافی کلام خدا را باور کنید تا با ایمان به آن عمل کنید.
از پذیرش شک خودداری کنید. شروع به خدا را ستایش کنید وقتی فکر منفی به ذهن شما می آید ، آن را جایگزین ستایش خدا کنید. اگر به او ایمان بیاورید ، ستایش های زیادی برای او خواهید داشت. او در داخل و از طریق قوم خود که به او ایمان دارند زندگی می کند: [9]
بررسی کنید که چرا خداوند در ستایش قوم خود زندگی می کند: این برای خدا افتخار بود که چادر خیمه ای راهی معبد سنگ را فراهم کرد ، اما اکنون او در درون شماست. [10]
  • بنابراین ، خیمه ها باعث می شود روح وفادار به عنوان مسکن مورد علاقه خدا ایجاد شود: اما جهان معبد خدا است. بنابراین ، چه دلیلی وجود دارد که یک معبد با روح انسانی باشد؟ بهشت عرش اوست ، زمین کفپوش اوست. همچنین ، هیچ یک از خدمات انسان نمی تواند به او سود برساند ، اما او به دنبال آن است که افراد مومن را به خدمت بگیرد.
عیسی را دنبال کنید با ایمان به ماهیت فعال مسیح در زندگی منتخب و مسح ، راه و حقیقت: بنابراین ممکن است روح انسان بازخرید ، متناقض ، وفادار باشد که او می خواهد زندگی کند.
با پیشرفت ایمان خود از طریق مراقبه در کلام و اعتراف به (صحبت کردن) کلمه (کتاب مقدس) موفقیت را در زندگی و رویدادهای خود رقم بزنید.
در مواقع بسیار دشوار که به نظر می رسد خدا بی دین است ، وقتی ایمان شما در حال شکستن است ، پس خدا در واقع ایمان شما را قوی تر می کند. اگر بر وسوسه شک بر او شکوفا شوید ، قوی تر خواهید شد.
ایمان شامل دوست داشتن یکدیگر است ، زیرا او به شما عشق می ورزد ... همانطور که او گفت ، "لازم است که من بروم و ارسال کنم روح القدس برای شما تا همیشه در کنار شما بماند. "عشق و روح باورنکردنی او را با دیگران به اشتراک بگذارید.
قدمهای بسیار خوب ایمان می تواند منجر به اطمینان به دین شما شود.
از چیزی که سلیمان گفت ، "از همه به حكمت رسیدن آگاه باشید" آگاه باشید - اما ایمان به خدا معمولاً با شنیدن نیست که ممکن است مغایر با کتاب مقدس باشد ، اما با توافق بر روی کلام خدا در کتاب مقدس ، طبق خواسته و کلام او انجام خواهد شد ...
فکر نکنید که با عصبانیت کردن بر کافران یا نفرت از مردم می توانید ایمان را افزایش دهید.
  • شما می توانید با مطالعه کتاب مقدس و به کار بردن کلام خدا در عشق ، به اشتباه خشمگین شوید ، در حالی که به روح القدس و انجیل می توانید شما را راهنمایی کنند. مهربان باش. با این کار همه مردم خواهند دانست که شما شاگردان من هستید ، اگر یکی را به دیگری دوست دارید. عیسی گفت.
مهربان باش
solperformance.com © 2020